Mitä ratsastusterapia on?

Ratsastusterapia on itsenäinen ja vaikuttava terapiamuoto. Se on kokonaisvaltaista ja toiminnallista kuntoutusta. Ratsastusterapiajakso perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan ja tavoitteisiin.

Ratsastusterapia soveltuu kuntoutusmuotona, kun

  • Mieli järkkyy
  • Keho ei toimi
  • Kehityksessä tai käytöksessä on haasteita.

 Ratsastusterapiaa toteuttaa koulutettu ratsastusterapeutti, joka on suorittanut vähintään AMK- tasoisen tutkinnon sosiaali- tai terveysalalta sekä kolme vuotisen ratsastusterapiakoulutuksen. Suomen Ratsastusterapeutit Ry:n koulutuksen käyneellä ratsastusterapeutilla on valmiudet tehdä ratsastusterapeuttinen arvio fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta. Lääkinnällisenä kuntoutuksena ratsastusterapiaa toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilö.

Ratsastusterapia vaatii koulutetulta terapeutilta ammattitaitoa havainnoida ja ohjata ihmisen sekä hevosen välistä liikevuorovaikutusta niin, että se tukee ja auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ratsastusterapiassa painottuvat asiakkaasta riippuen fysioterapeuttiset, toimintaterapeuttiset, psykiatriset tai psykososiaaliset tavoitteet. Ratsastusterapian avulla opitaan oman kehon, toiminnan, mielen ja käyttäytymisen säätelyä sekä hallintaa. 


Kuntoutujan kokonaisvaltaisen turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan syvä osaaminen ja ymmärrys hevosen käyttäytymisestä, kouluttamisesta terapiatyöhön, biomekaniikasta, psyykkisen vaikuttamisen mekanismeista ja terapeuttisista menetelmistä. Koulutetulla terapiahevosella on ratsastusterapiassa aktiivinen rooli. 

Ratsastusterapiajakson kokonaistavoitteena on aina arkeen siirrettävä vaikutus.

Ratsastusterapiassa ei harjoitella ratsastustaitoja. Kuntoutujalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta hevosista tai ratsastuksesta.


 Lisätietoa ratsastusterapiasta löytyy yhdistyksen internetsivuilta https://suomenratsastusterapeutit.fi/.