Psykiatrinen ratsastusterapia

Psykiatrisen ratsastusterapian tavoitteena on vähentää oirekuvasta johtuvaa pahoinvointia ja parantaa kuntoutujan psyykkistä terveyttä. Ratsastusterapiatyöskentelyssä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa kehon kautta mieleen.

Psykiatrinen ratsastusterapia on suositeltavaa silloin, kun keho-mieliyhteydessä on ongelmia tai ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on haasteita. Keho-mieliyhteyden ongelmia ovat mm. syömishäiriö, ahdistuneisuus, tunteiden säätelyn haasteet, kehotasolla ilmenevät psyykkiset häiriöt, traumaoireilu ja pitkittynyt kipu. Haasteita vuorovaikutuksessa ilmenee esim. kiintymyssuhdehäiriöissä, selektiivisessä mutismissa, tunne- ja käytöshäiriöissä sekä Aspergerin oireyhtymässä.

Suomen Ratsastusterapeutit ry 2022


Myönteinen kohtaaminen talliympäristössä mahdollistaa erilaisten taitojen harjoittelun hevosen avulla ja sen kanssa. Talliympäristössä on helpompi puhua toiminnan ohessa. 

Psykiatrisen ratsastusterapian lähtökohtana on hevosen ja kuntoutujan välille muodostuva kontakti. Vuorovaikutus hevosen, kuntoutujan ja terapeutin välillä on oleellista.  Hevosen ja kuntoutujan välisen vuorovaikutuksen terapeuttiset elementit perustuvat aitoon kontaktiin, tunne- ja liikevuorovaikutukseen.