Terapiatyöpari

Koulutukseni

psykiatrinen sairaanhoitaja 1997

ensihoitaja AMK 2005

ratsastusterapeutti-SRT® 2022


Lisäopinnot rt-koulutuksen jälkeen

SPR Ensiapukurssi EA 1®

Johdanto lastensuojelun substanssiin 21h 

Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5op

Kehitysvammainen lapsi 16h 


Hevoset ovat kulkeneet elämässäni mukana lapsuudesta lähtien enemmän tai vähemmän. Pitkän tauon jälkeen aikuisiällä jatkoin harrastustani uudestaan. Harrastus muuttuikin elämäntavaksi ja hevosen omistajuudeksi. 

Mielenkiinto ratsastusterapiaan on kulkenut matkassani jo sairaanhoitajaopinnoista lähtien. Teimme opiskelijatoverini kanssa jo tuolloin päättötyön aiheesta "Ratsastusterapia psykiatrisessa hoitotyössä - ratsastusterapeuttien kokemuksia psyykkisesti sairaan kuntoutuksesta".

Olen työskennellyt sairaanhoitajana yli 20 vuotta. Minulla on monipuolinen kokemus hoitotyön eri osa-alueilta. Takana on monia kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Tällä hetkellä toimin päätoimisena sairaanhoitajana lastensuojelussa erityistason yksikössä.

Ratsastusterapiatyöparinani toimii 15-vuotias suomenhevostamma. Tiitu on vakaa, lempeä ja rauhallinen. Turvallisuus, huolehtivaisuus ja huumorintaju kuvastavat meitä yhdessä työparina.


Palvelut

Ratsastusterapia

  • arviointikäynti ennen jakson aloitusta
  • yhdessä laaditut yksilölliset tavoitteet terapiajaksolle
  • ratsastusterapiapalaute kuntoutujalla/hoitaville tahoille

Kuntouttava tallihetki

  • kertaluonteinen tallikäynti


Otamme asiakkaita vastaan itse maksavana tai maksusitoumuksella Janakkalassa. Maksusitoumuksia voivat myöntää mm. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi ja vakuutusyhtiöt

Asiakkaamme ovat vakuutettuja puolestamme. Terapiajakson hinta määräytyy kuntoutuksen tarpeen mukaan. 

Toimintani on rekisteröity Soterin paveluntuottajarekisteriin yksityisenä palveluntuottajana. En ole Kelan palveluntuottaja. 

Jos koet hyötyväsi ratsastusterapiasta, ota puheeksi lääkärin vastaanotolla tai kuntoutussuunnitelmapalaverissa.